ISSN 1895-4316
wtorek, 09.08.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 75-81pl

Cukrzyca typu 2 - epidemiologia i farmakoterapia


Sławomir Grycel 1/, Agnieszka Błachnio-Zabielska 2/

1/ Somed Specjalistyczny Ośrodek Medyczny w Łomży
2/ Zakład Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Streszczenie
Cukrzyca, to przewlekła choroba metaboliczna objawiająca się hiperglikemią, która jest efektem upośledzonego wydzielania insuliny, bądź nieprawidłowego jej działania. Najczęściej występującą formą tej choroby jest cukrzyca typu 2 (T2D), której podstawą jest insulinooporność. Cukrzyca typu 2 stanowi ok. 90% wszystkich przypadków cukrzycy i zapadalność na tę chorobę stale wzrasta. W odróżnieniu od cukrzycy typu 1 w terapii, której bezwzględnie stosowana jest insulina, w leczeniu T2D istnieją również inne możliwości terapeutyczne. Lekiem pierwszego wyboru w terapii T2D jest Metformina, która w głównej mierze hamuje glukoneogenezę wątrobową oraz pochodne sulfonylomocznika, które wzmagają wydzielanie insuliny. Innymi lekami są glinidy, których działanie zbliżone jest do działania pochodnych sulfonylomocznika oraz glitazony, które są agonistami receptorów PPAR. Kolejną grupę leków stanowią inhibitory enzymu komórek rąbka szczoteczkowego jelit - α-glukozydazy, stąd działanie tej grupy leków wpływa na zmniejszenie wchłaniania węglowodanów z przewodu pokarmowego. Następną grupą leków stosowanych w terapii T2D są leki inkretynowe, które są analogami peptydu GLP-1 i działają poprzez receptor GLP-1. Swe działanie opierają na zwiększeniu wydzielania insuliny oraz hamowaniu wydzielania glukagonu. Stosunkowo nową grupą leków są flozyny, które są inhibitorami sodowo-glukozowego transportera glukozy 2, prowadząc do zmniejszenia resorpcji zwrotnej glukozy w nerkach zmniejszając jej stężenie we krwi. W terapii T2D stosuje się również insulinę w sytuacji, gdy są przeciwskazania do stosowania ww. leków bądź ich działanie jest niewystarczające do normowania glikemii.

Słowa kluczowe:  cukrzyca typu 2, Metformina, pochodne sulfonylomocznika, insulina, insulinooporność