ISSN 1895-4316
wtorek, 09.08.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 104-109pl

Ocena zdolności adaptacji młodzieży w środowisku szkolnym


Julita Poleszak 1/, Przemysław Szabat 1/, Marta Szabat 1/, Magdalena Wójcik 1/, Grzegorz Boreński 1/, Joanna Milanowska 2/

1/ Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2/ Zakład Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Streszczenie
Wprowadzenie. Zjawisko trudności przystosowawczych dziecka do szkoły i środowiska uczniowskiego nie jest rzadkością. Taka sytuacja może pociągać za sobą negatywną samoocenę, trudności w zapamiętywaniu i skupieniu uwagi, a nawet wycofywanie się z życia zbiorowego.
Cel. Ocena zdolności adaptacyjnych polskich nastolatków w szkolnych grupach rówieśniczych w wybranych sytuacjach społecznych.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono za pomocą internetowego kwestionariusza ankiety w marcu 2019 r. w grupie 995 uczniów mieszkających w różnych miastach i wsiach Polski.
Wyniki. Prawie połowa ankietowanych (48,0%) odczuwała niepokój podczas przebywania w nowej grupie społecznej, 49,0% odczuwało lęk przed odrzuceniem ze strony rówieśników, a 42,6% przejmowało się krytyką ze strony rówieśników. Nastolatkowie przyjmowali jednak aktywną postawę w sytuacjach społecznych: 55,0% starało się nawiązywać nowe znajomości, a 54,3% wykazywało inicjatywę w relacjach społecznych. Wykazano istotne statystycznie różnice w odpowiedziach ankietowanych w zależności od płci.
Wnioski. Adaptacja nastolatków w grupie rówieśniczej wiąże się z licznymi obawami. Jednak zwykle przyjmowali oni aktywną podstawę w celu przystosowania się do życia społecznego.

Słowa kluczowe:  adaptacja, adolescenci, rozwój społeczny, rozwój psychiczny