ISSN 1895-4316
wtorek, 09.08.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 110-114pl

Rozpowszechnienie przyjmowania substancji poprawiających wydolność umysłową, fizyczną oraz wygląd zewnętrzny wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Maria Człapińska, Jadwiga Zalewska-Kaszubska

Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wprowadzenie. Stosowanie substancji poprawiających wydolność umysłową, fizyczną oraz wygląd zewnętrzny stanowi obecnie powszechny problem społeczny, zwłaszcza wśród młodych osób. Wraz z coraz łatwiejszym dostępem do Internetu zwiększyła się również dostępność do tych środków, pochodzących najczęściej z nielegalnych źródeł, często będących podróbkami oryginalnych produktów dostępnych jedynie na receptę.
Cel. Ocena rozpowszechnienia przyjmowania środków wspomagających wydolność umysłową, fizyczną oraz wygląd zewnętrzny wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Materiały i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od 11 do 25 kwietnia 2018 r. za pomocą autorskiego kwestionariusza składającego się z 17 pytań wielokrotnego wyboru. Dodatkowo w 7 pytaniach do podanych propozycji dołączono możliwość podania własnych odpowiedzi. W badaniu wzięło udział 483 studentów Wydziału Farmaceutycznego.
Wyniki. Z badań wynika, że studenci chętnie sięgają po środki wspomagające, przede wszystkim w celu poprawy wydolności umysłowej. Najczęściej stosowanymi przez nich są: kofeina, napoje energetyzujące oraz preparaty ziołowe. Natomiast zdecydowana większość studentów nie popiera przyjmowania środków wspomagających w celu poprawy wyglądu czy wydolności fizycznej. Prawie połowa z nich przyjmuje środki wspomagające pomimo występowania działań niepożądanych.
Wnioski. Powyższe badania wskazują na dużą potrzebę uświadamiania młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z przyjmowaniem środków wspomagających. Duża liczba środków stosowanych przez ankietowanych wskazuje na konieczność przeprowadzenia dalszych badań, umożliwiających poznanie realnej skali problemu.

Słowa kluczowe:  substancje wspomagające, poprawa wydolności, studenci kierunków medycznych