ISSN 1895-4316
wtorek, 09.08.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2019, 100(2): 130-135pl

Spożywanie probiotyków wśród sportowców wyczynowych


Paulina Mazur-Kurach 1/, Florentyna Tyrała 2/, Aleksandra Pięta 2/, Barbara Frączek 2/, Ewa Klocek 3/

1/ Zakład Fizjologii i Biochemii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
2/ Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
3/ Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Streszczenie
Wprowadzenie. Intensywny wysiłek fizyczny, zwłaszcza bez odpowiedniej regeneracji, w warunkach ekspozycji na niekorzystne czynniki środowiskowe (stres psychiczny, nieodpowiednia dieta, leki) może prowadzić do zaburzeń mikroflory jelitowej i zwiększenia przepuszczalności bariery jelitowej. Zaburzenia te mogą być przejściowe, niemniej jednak na tyle istotne, aby wywoływać dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego.
Cel. Ocena częstości spożywania produktów i suplementów probiotycznych w grupie polskich sportowców wyczynowych w zależności od płci oraz charakteru uprawianej dyscypliny sportowej.
Materiały i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wśród 83 profesjonalnych polskich sportowców. W badaniach zastosowano autorski kwestionariusz dotyczący spożywania produktów i suplementów probiotycznych.
Wyniki. Spośród uwzględnionych produktów probiotycznych, sportowcy najczęściej spożywali jogurt naturalny, kiszone ogórki, kiszoną kapustę i pieczywo żytnie na zakwasie. Stałe suplementowanie diety probiotykami deklarowało 7,2%, a okresowe 10,8% grupy (77,1% zawodników nie przyjmowało preparatów probiotycznych). Zarazem 42,2% badanych przyjmowało probiotyki w czasie antybiotykoterapii, najczęściej z zalecenia lekarza (7,0%).
Wnioski. Wykazano niską częstość spożywania produktów stanowiących naturalne źródła probiotyków oraz ograniczone stosowanie suplementów probiotycznych, co może skutkować zaburzeniami jelitowymi i obniżeniem ogólnego potencjału zdrowotnego polskich sportowców wyczynowych.

Słowa kluczowe:  probiotyki, sportowcy wyczynowi, suplementacja