ISSN 1895-4316
wtorek, 05.07.2022
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Probl Hig Epidemiol 2013, 94(2): 336-338pl

Ocena zawartości witaminy C w napojach Frugo i wsuplementach diety


Anna Lebiedzińska 1/, Marcin Marszałł 2/, Katarzyna Borzuchowska 1/, Piotr Szefer 1/

1/ Katedra i Zakład Bromatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
2/ Katedra i Zakład Toksykologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Streszczenie
Wprowadzenie. Witamina C, podobnie jak inne witaminy, jest niezbędna do zachowania zdrowia. Stan głębokiego niedoboru witaminy C określamy mianem szkorbutu. Witamina C zwiększa wchłanianie żelaza, zapobiega rozwojowi zmian miażdżycowych i nowotworowych, natomiast jej niedobory mogą powodować obniżenie odporności. Spożywanie owoców i napojów owocowych oraz suplementacja diety witaminą C może zapobiegać rozwojowi przewlekłych chorób niezakaźnych.
Cel pracy. Oznaczenie zawartości witaminy C w napojach owocowych Frugo i wybranych suplementach diety.
Materiał i metody. Zawartość kwasu L-askorbinowego oznaczono techniką HPLC z kulometryczną detekcją w komercyjnych napojach owocowych i w wybranych suplementach diety.
Wyniki. Prezentowana praca dostarcza informacji o zawartości witaminy C w badanych napojach owocowych i suplementach diety. Porównano zawartość oznaczanej witaminy deklarowanej na etykietkach z zawartością oznaczoną analitycznie w suplementach diety. Rzeczywista zawartość witaminy C różniła się od wartości deklarowanych przez producenta.
Wnioski. Dokonano adaptacji metody HPLC z detekcją kulometryczną do oznaczeń witaminy C w napojach i w suplementach diety. Opisana metodyka jest prosta i nadaje się do oznaczeń witaminy C w napojach i w suplementach diety. Zawartość oznaczanej witaminy, w niektórych próbkach, różniła się od zawartości deklarowanej przez producentów suplementów diety.

Słowa kluczowe:  witamina C, HPLC, suplementy diety, napoje owocowe