ISSN 1895-4316
wtorek, 28.09.2021
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

GALERIA HYGEI

Kwartalnik Problemy Higieny i Epidemiologii jest organem Polskiego Towarzystwa Higienicznego, na łamach którego obok artykułów stricte naukowych, prezentowane są także aktualne wydarzenia z życia Towarzystwa.

Na łamach naszego kwartalnika (na IV stronie okładki) zainicjowaliśmy prezentację Hygei w rzeźbie, malarstwie i innych dziedzinach artystycznych na przestrzeni wieków.

Hygeia - grecka bogini zdrowia - symbol profilaktyki zdrowotnej opartej o zgodny z Naturą higieniczny styl życia, przedstawiana jest jako piękna kobieta (symbol Natury, płodności) karmiąca węża (symbol odradzającego się życia).PHiE 2/19

PHiE 1/19

PHiE 4/18

PHiE 3/18

PHiE 2/18

PHiE 1/18

PHiE 4/17

PHiE 3/17

PHiE 2/17

PHiE 1/17

PHiE 4/16

PHiE 3/16

PHiE 2/16

PHiE 1/16

PHiE 4/15

PHiE 3/15

PHiE 2/15

PHiE 1/15

PHiE 4/14

PHiE 3/14

PHiE 2/14

PHiE 1/14

PHiE 4/13

PHiE 3/13

PHiE 2/13

PHiE 1/13

PHiE 4/12

PHiE 3/12

PHiE 2/12

PHiE 1/12

PHiE 4/11

PHiE 3/11

PHiE 2/11

PHiE 1/11

PHiE 4/10

PHiE 3/10

PHiE 1/10

PHiE 4/09

PHiE 3/09

PHiE 2/09

PHiE 1/09

PHiE 4/08

PHiE 3/08

PHiE 1/08

PHiE 4/07

PHiE 3/07

PHiE 2/07

PHiE 2/06

PHiE 1/06

PHiE 2/05

PHiE 1/05