ISSN 1895-4316
wtorek, 26.05.2020
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

© Probl Hig Epidemiol 2019, 100(1)

Prace poglądowe
●  Grypa psów i kotów i jej znaczenie dla zdrowia publicznego na postawie doświadczeń USA 1-9 pl
Anna Świątecka, Leszek Markuszewski, Aneta Klimberg, Izabela Kucharska
●  Środowiskowe i osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z pracy 10-17 pl
Arkadiusz M. Jasiński, Romuald Derbis
●  Wypalenie zawodowe wśród grupy pracowników ochrony osób i mienia 18-22 pl
Agata Madej, Marta Makara-Studzińska
●  Model żywienia wojskowego personelu latającego 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie 23-29 pl
Katarzyna Łazarczyk, Roman Łakomy, Jerzy Bertrandt

Prace oryginalne
●  Analiza przypadków boreliozy zarejestrowanej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r. 30-35 pl
Jerzy Kasprzak, Aleksandra Brochocka, Aneta Klimberg
●  Poziom sprawności fizycznej oraz stan odżywienia żołnierzy kawalerii powietrznej 36-41 pl
Andrzej Tomczak, Dariusz Jaciubek, Anna Kłos, Izabela Bolczyk, Jerzy Bertrandt
●  Poziom sprawności ruchowej a jakość życia po udarze mózgu osób w wieku produkcyjnym 42-49 pl
Bożena Kowalczyk, Bożena Zawadzka
●  Otyłość starszych mieszkańców Krakowa - przyczyny i skala problemu 50-55 pl
Izabela Zbrońska
●  Ocena higieny i pielęgnacji skóry wśród współczesnych młodych mężczyzn 56-65 pl
Ałła Aleksiejczuk, Wiaczesław Niczyporuk, Anna Arziajewa, Katarzyna Jankowska, Iwona Wasilewska
●  O pozytywnym wpływie aktywności życiowej (zasobów poznawczych) na funkcje poznawcze u osób dorosłych 66-73 pl
Ewa Szepietowska