ISSN 1895-4316
sobota, 22.06.2024
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

CZASOPISMAwww.phie.pl Problemy Higieny i Epidemiologii

Kwartalnik ISSN 1895-4316 - format 205x290mm, ok. 180 str., wydawany od 2005 r. kontynuacja czasopisma „Problemy Higieny” wydawanego od 1977 r.
Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej wersji językowej artykuły ukierunkowane głównie na medycynę profilaktyczną – a więc zajmującym się całokształtem zagadnień z zakresu zdrowia publicznego i tradycyjnej higieny, w tym: medycyną społeczną, medycyną środowiskową i statystyką medyczną.
Publikują w nim swoje prace naukowcy z instytutów naukowo-badawczych sektora zdrowia, uniwersytetów i akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego, akademii rolniczych, w których funkcjonują katedry i zakłady zajmujące się szeroko rozumianą problematyką zdrowia człowieka i populacji oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


www.h-ph.pl HYGEIA public health

Kwartalnik ISSN 1509-1945 - format 205x290mm, ok. 120 str., wydawany od 2010 r. jest drugim - obok kwartalnika Problemy Higieny i Epidemiologii (www.phie.pl) - czasopismem Polskiego Towarzystwa Higienicznego (www.pth.pl). Jest kontynuacją wydawanego w latach 1998-2004 czasopisma Hygeia.
Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej lub angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne z zakresu szeroko rozumianego zdrowia publicznego.


www.kosmet.pl Polish Journal of Cosmetology

Kwartalnik ISSN 1731-0083 - format 205x290mm, ok. 80 str., wydawany od 1998 r.
Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, publikujące w polskiej i angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektów kosmetologii i dziedzin pokrewnych, takich jak: dermatologia, immunologia, mikrobiologia, chemia, sensoryka.
Przedstawiane są także artykuły prezentujące firmy kosmetyczne oraz ich osiągnięcia technologiczne, produkty i zabiegi kosmetyczne.
Kwartalnik jest skierowany do grona ludzi zaangażowanych w badania naukowe z zakresu interdyscyplinarnie traktowanej kosmetologii a także do praktyków-kosmetologów, lekarzy dermatologów, producentów przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego.