ISSN 1895-4316
wtorek, 28.09.2021
Strona główna |  Rada Redakcyjna |  Redakcja |  Prenumerata |  Info dla autorów |  Konferencje |  Wydawnictwa |  PTH |  Galeria Hygei

PHiE 2019, 100(2)

kryteria wyszukiwania:

Prenumerata kwartalnika

Problemy Higieny i Epidemiologii

  • Cena prenumeraty krajowej wynosi 64 zł rocznie, w prenumeracie zagranicznej 30 $ rocznie. Cena pojedynczego egzemplarza - 25 zł. W cenę prenumeraty wliczony jest koszt przesyłki.
  • Prenumeratę można zamówić na dowolną liczbę kwartałów, począwszy od dowolnego numeru.
    Można także zamówić wstecznie dowolne numery archiwalne.
  • Prenumeratę można zamówić dokonując wpłatę na konto wydawnictwa:
    Oficyna Wydawnicza MA Łódź   58 1020 3352 0000 1802 0011 8638
    z dopiskiem: prenumerata PHE od ... do ...    (np. prenumerata PHE od 1/07 do 3/08)
  • Wpłata jest zamówieniem - egzemplarze wysłane zostaną pocztą pod adres podany na blankiecie wpłaty.